FAKULTET MUZYKA CHÓRALNA
fot. facebook.com/amuchamberchoir

Informacje dla studentów UAM

Ogólnouniwersytecki przedmiot fakultatywny Muzyka Chóralna to propozycja dla studentów w ramach przedmiotów do wyboru. Prowadzony jest on w ramach działalności Chóru Kameralnego UAM. Studenci nabywają umiejętności operowania głosem, poznają literaturę muzyczną, pracują w grupie. Przedmiot prowadzony jest w języku polskim, ale w chórze mówimy po angielsku, niemiecku, hiszpańsku, rosyjsku, ukraińsku, węgiersku. Możliwy jest więc udział studentów zagranicznych. Do udziału w zajęciach upoważnia indywidualny test słuchu muzycznego.

Zajęcia

Próby są obowiązkowe. Zgodnie ze sztuką, pracujemy w grupie.

Grupa 1 (poziom zaawansowany) – praca wraz z Chórem Kameralnym UAM – prowadzący: prof. Krzysztof Szydzisz

Grupa 2 - zajęcia z prof. UAM dr hab. Joanną Piech-Sławecką i emisja głosu z Chórem Kameralnym UAM.

Zajęcia odbywają się w Collegium Martineum na kampusie śródmiejskim (ul. Święty Marcin 78, s 331 lub 8).

Zaliczenia

Zaliczenia odbywają się na podstawie obecności, osoby znające repertuar będą zapraszane do śpiewania profesjonalnych koncertów z Chórem Kameralnym UAM. 

Projekty

Studenci będą mieli okazję włączyć się w realizację projektów chóru: koncertów w Poznaniu, Wielkopolsce, Międzynarodowego Festiwalu Chórów Uniwersyteckich Universitas Cantat, działań z zakresu marketingu kultury i współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Punkty ECTS

1 semestr - 3 pkt
2 semestr - 2 pkt
2 semestry - łącznie 5 pkt

Prowadzący

Prof. Krzysztof Szydzisz - gr 1
Prof UAM dr hab. Joanna Piech-Sławecka - gr 2