prof. Krzysztof Szydzisz dyrygent
Krzysztof Szydzisz

Prof. Krzysztof Szydzisz

chórmistrz, muzykolog, specjalista z zakresu emisji głosu, logopeda, menedżer kultury


Chórmistrz, muzykolog, specjalista z zakresu emisji głosu, logopeda, menedżer kultury. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (studia muzykologiczne), Akademii Muzycznej w Poznaniu (wydział wokalno-aktorski) oraz Akademii Muzycznej w Bydgoszczy (dyrygentura chóralna). Ukończył również Podyplomowe Studia Zbiorowej Emisji Głosu na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, uczestniczył w specjalistycznych kursach dla dyrygentów w Słowenii, Danii, Austrii, Niemczech, USA, Polsce oraz w Mistrzowskich Kursach Erica Ericsona. Jest absolwentem Studium Menedżerów Kultury przy Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Studiów Podyplomowych z zakresu Zarządzania Szkolnictwem Wyższym na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, MBA Zarządzanie Szkołą Wyższą Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, a także Podyplomowego Studium Pedagogiki Specjalnej w zakresie Logopedii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Krzysztof Szydzisz pracuje w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy na stanowisku profesora i kieruje utworzonym w 2004 r. Zakładem Emisji Głosu. Jest aktywnym wykładowcą na licznych warsztatach i kursach dla nauczycieli akademickich, logopedów i dyrygentów chóralnych oraz konsultantem wokalnym wielu zespołów chóralnych w Polsce i za granicą. W kadencji 2012-2015 był konsultantem muzycznym „Europa Cantat” (Music Consultant to the European Choral Association – Europa Cantat). Zasiada w jury krajowych i międzynarodowych konkursów chóralnych (m.in. „Legnica Cantat”, „Canti Veris Praga”, „IFAS Pardubice”, „Advent and Christmas Music Festival Praga”, „Folk Festival” w Bratysławie, „Tonen 2000”, „World Choir Games”, „European Music Festival for Young People – Neerpelt”, Międzynarodowego Konkursu Chóralnego „Per Musicam ad Astra" w Toruniu i in.). Od 1998 roku pełni funkcję dyrektora Międzynarodowego Festiwalu Chórów Uniwersyteckich „Universitas Cantat” w Poznaniu.

Dyrygent Chóru Kameralnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, z którym koncertował na pięciu kontynentach, w ponad dwudziestu krajach, m.in. w Argentynie, Boliwii, Ekwadorze, Kolumbii, Peru, Meksyku, Stanach Zjednoczonych, Australii, Korei Południowej, Francji, Czechach, Grecji, Gruzji, Hiszpanii, Irlandii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, na Litwie i we Włoszech. Wraz z tym zespołem zdobywał laury krajowych i międzynarodowych konkursów. W pracy z chórem szczególną uwagę poświęca wprowadzaniu swoich śpiewaków w arkana techniki wokalnej i – co za tym idzie – brzmieniu zespołu. W centrum jego szerokich zainteresowań repertuarowych znajduje się europejska literatura chóralna XIX-XXI wieku. Wraz z prowadzonym przez siebie zespołem zdobył wiele wyróżnień i nagród.