Chórzyści

 

 

 

Paweł Maglewski

Z jednej strony spokojny, cierpliwy, umiejący zachować się w towarzystwie, z drugiej - numerant, żartowniś, gagatek. W chórze od października 2008 roku. Pierwszy występ z chórem to Koncert pieśni morza. "Muzyka dawnego pokładu", który odbył się w ramach III Szanta Claus Festiwal, w grudniu 2008 roku, natomiast pierwsza podróż zagraniczna z chórem to wyjazd do Argentyny w listopadzie 2009 roku.

Na co dzień pracujący absolwent kierunku Akustyka ukończonego na Wydziale Fizyki UAM.

Scroll to top