K O N C E R T
7.11.2018 r., godz. 19.00, Aula UAM

1918. Wolność i inne ważne słowa

Wykonawcy:

Słowo - prof. dr hab. K. Ilski
Chór Kameralny Uniwersytetu im.Adama Mickiewicza w Poznaniu

dyrygent: prof. dr hab. Krzysztof Szydzisz
fortepian - mgr A. Kosznik

SWF file not found. Please check the path.

CHÓR KAMERALNY UAM

 

Przekaż 1% podatku na rzecz
Stowarzyszenia Przyjaciół
Chóru Kameralnego
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO
(KRS: 0000153718)

DZIĘKUJEMY!


Scroll to top