FAKULTET MUZYKA CHÓRALNA


Informacje dla studentów UAM

ogólnouniwersytecki przedmiot fakultatywny Muzyka Chóralna to propozycja dla studentów w ramach przedmiotów do wyboru. Prowadzony jest on w ramach działalności Chóru Kameralnego UAM. Studenci nabywają umiejętności operowania głosem, poznają literaturę muzyczną, pracują w grupie.

Przedmiot prowadzony jest w języku polskim, ale w chórze mówimy po angielsku, niemiecku, hiszpańsku, rosyjsku, ukraińsku, węgiersku. Możliwy jest więc udział studentów zagranicznych.

Do udziału w zajęciach upoważnia indywidualny test słuchu muzycznego.

Zajęcia

Próby są obowiązkowe. Zgodnie ze sztuką, pracujemy w grupie. Zajęcia odbywają się w starym Coll. Historicum na kampusie śródmiejskim na ul. Św. Marcin 78, s 331, 323 lub 118.

Grupa 1 (poziom zaawansowany) – praca wraz z Chórem Kameralnym UAM – prowadzący – prof. Krzysztof Szydzisz


Grupa 2 zajęcia z dr Joanną Piech-Sławecką i emisja głosu z Chórem Kameralnym UAM


Zaliczenia

Zaliczenia odbywają się na podstawie obecności, osoby znające repertuar będą zapraszane do śpiewania profesjonalnych koncertów z Chórem Kameralnym UAM. 

Projekty

Studenci będą mieli okazję włączyć się w realizację projektów chóru: koncertów w Poznaniu, Wielkopolsce, Międzynarodowego Festiwalu Chórów Uniwersyteckich Universitas Cantat, działań z zakresu marketingu kultury i współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Punkty ECTS

1 semestr 3 pkt
2 semestr 2 pkt
2 semestry łącznie 5 pkt

Prowadzący

Prof. Krzysztof Szydzisz - gr 1
adi. Dr Joanna Piech-Sławecka - gr 2

 

Scroll to top