FAKULTET MUZYKA CHÓRALNA


Informacje dla studentów UAM

ogólnouniwersytecki przedmiot fakultatywny Muzyka Chóralna to propozycja dla studentów w ramach przedmiotów do wyboru. Prowadzony jest on w ramach działalności Chóru Kameralnego UAM. Studenci nabywają umiejętności operowania głosem, poznają literaturę muzyczną, pracują w grupie.

Przedmiot prowadzony jest w języku polskim, ale w chórze mówimy po angielsku, niemiecku, hiszpańsku, rosyjsku, ukraińsku, węgiersku. Możliwy jest więc udział studentów zagranicznych.

Do udziału w zajęciach upoważnia indywidualny test słuchu muzycznego.

Zajęcia

Próby są obowiązkowe. Zgodnie ze sztuką, pracujemy w grupie. Zajęcia odbywają się w starym Coll. Historicum na kampusie śródmiejskim na ul. Św. Marcin 78, s 331, 323 lub 118.

Grupa 1 (poziom zaawansowany) – praca wraz z Chórem Kameralnym UAM – prowadzący – prof. Krzysztof Szydzisz

Wtorki:
S, A: 18.00 - 20.00
T, B: 20.00 - 22.00

Czwartki:
S, A, T, B: 19.30 - 21.30


Grupa 2 zajęcia z dr Joanną Piech-Sławecką i emisja głosu z Chórem Kameralnym UAM wg załączonego grafika


Zaliczenia

Zaliczenia odbywają się na podstawie obecności, osoby znające repertuar będą zapraszane do śpiewania profesjonalnych koncertów z Chórem Kameralnym UAM. 

Projekty

Studenci będą mieli okazję włączyć się w realizację projektów chóru: koncertów w Poznaniu, Wielkopolsce, Międzynarodowego Festiwalu Chórów Uniwersyteckich Universitas Cantat, działań z zakresu marketingu kultury i współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Punkty ECTS

1 semestr 3 pkt
2 semestr 2 pkt
2 semestry łącznie 5 pkt

Prowadzący

Prof. Krzysztof Szydzisz - gr 1
adi. Dr Joanna Piech-Sławecka - gr 2


Muzyka chóralna, semestr zimowy 2018/2019
Terminy zajęć Grupy 2:

9 – 18 października Wyznaczone dni Konsultacje indywidualne, ocena głosu, przydział do grupy  
23 października  wtorek Chór 18.30 – 20.00
30 października wtorek Chór 20.00 – 21.30
7 listopada  środa Uczestnictwo w koncercie Aula UAM   19.00
8 listopada czwartek Chór i emisja głosu z Kameralnym  18.30 – 20.00
21 listopada  środa Uczestnictwo w koncercie WSE, kampus Ogrody  
27 listopada  wtorek chór 20.00 – 21.30
29 listopada  czwartek Chór i emisja głosu z Kameralnym  18.30 – 20.00
4 grudnia  wtorek chór 20.00 – 21.30
6 grudnia  czwartek Chór i emisja głosu z Kameralnym  18.30 – 20.00
11 grudnia  wtorek chór 20.00 – 21.30
13 grudnia  czwartek Chór i emisja głosu z Kameralnym UAM  18.30 – 20.00
18 grudnia  wtorek chór 20.00 – 21.30
20 grudnia  czwartek Chór i emisja głosu z Kameralnym UAM  18.30 – 20.00
8 stycznia  wtorek Uczestnictwo w Koncercie Noworocznym,
Aula UAM, ul. Wieniawskiego 1 
19.00
10 stycznia  czwartek chór 18.30 – 20.00
15 stycznia  wtorek chór 20.00 – 21.30
17 stycznia  czwartek Opcjonalnie, na koniec I semestru
możliwe konsultacje indywidualne.
 18.30 – 20.00
Scroll to top